opdrachtgever
Amarant Groep

programma
18 zorgappartementen
10 zorgstudio’s in woongroep
diverse gemeenschappelijkevoorzieningen
inhoud: 6500m³, oppervlakte: 1950m²

locatie 
Keiweg, Oosterhout

ontwerp-uitvoering
2015 -2020

 

Het project omvat de nieuwbouw van in totaal 28 zorgeenheden met gemeenschappelijke voorzieningen op de locatie van voormalig buurthuis Heidehof aan de Sint Antoniusstraat in Oosterhout. 

Het driehoekige perceel is circa 2700m² groot en ligt ingeklemd tussen de Keiweg in het oosten en de drukke Antoniusstraat in het westen. De locatie heeft een relatief groen karakter door het aanwezige bomenbestand en de omringende groenstructuur. 
De bestaande situatie is kenmerkend voor de stedenbouwkundige karakteristiek van Oosterhout. Zo wordt de vorm van de locatie bepaald door de driehoekige wegenstructuur van oude bebouwingslinten. Daarnaast is er rond de locatie sprake van het voor Oosterhout karakteristieke verschil in de schaal van de bebouwing. De Keiweg en de achterliggende woonwijk worden gekenmerkt door  relatief oude en kleinschalige bebouwing. Langs de  Sint Antoniusstraat is er juist sprake van verstedelijking. Hier zijn de afgelopen jaren grootschalige nieuwbouwprojecten in vijf tot zeven bouwlagen gerealiseerd.
Het plan voor de nieuwbouw bemiddelt qua schaal tussen de kleinschalige bebouwing aan de Keiweg en de grote woongebouwen aan de Sint Antoniusstraat.  Door de voorgestelde L-vormige bouwmassa in 3 bouwlagen wordt het bouwblok stedenbouwkundig afgemaakt, terwijl het aanwezige bomenbestand op de locatie zoveel mogelijk wordt behouden. 

Qua programma wordt op de begane grond de woongroep met 10 studio’s  en de gemeenschappelijke zorgvoorzieningen gerealiseerd. Per verdieping worden daarnaast 9 appartementen met buiten ruimte voorzien. Deze appartementen beschikken per verdieping ook over een gemeenschappelijke ontmoetingsruimte.
Alle woningen hebben een individuele woonoriëntatie op de Sint Antoniusstraat (oost) en de Keiweg (noord). Binnen het eenduidige bouwvolume ontstaat door de afwisseling in woningtypen op begane grond en verdiepingen een variatie in het gevelbeeld. De voorgestelde materialisering van gevelmetselwerk in een genuanceerde bruinbeige handvormsteen met witte accenten en één open gevelbekleding van verticale houten latten geven het gebouw een warme en natuurlijke uitstraling.